เช็คอิน หลังเวลา    14.00น.
เช็คเอ้าท์ก่อนเวลา 12.00น.
 

เงื่อนไข
- ราคาที่พัก รวมอาหารเช้าเฉพาะวันศุกร์ , เสาร์ , หยุดนักขัตฤกษ์
- ราคาที่พัก วันปกติ ไม่รวมอาหารเช้า
- อาหารเช้าคิดเพิ่ม 120 บาท / ท่าน
- เด็กอายุ 0-7 ขวบ นอนเตียงเดียวกับผู้ปกครอง ไม่เสียค่าบริการเพิ่ม จำกัดจำนวน 2 ท่าน ต่อห้อง
- ห้ามทำอาหารในห้องพัก
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่พั
- จำนวนคนที่เข้าพักในแต่ละห้องเป็นไปตามที่รีสอร์ทระบุไว้เท่านั้น
- รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หมายเหตุ
 กรุณาชำระค่ามัดจำห้องพักภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง หากพ้นกำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รีสอร์ทจะให้รายละเอียดเลขที่บัญชีสำหรับการมัดจำกับท่านหลังจากทำการจอง