ราคา

1.jpg

บ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน ซีวิว (A1-A4)

พัก 3 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  2,500 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  3,500 บาท

A8-7.jpg

บ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน สวีท ซีวิว (A5-A8)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+800/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  3,700 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4,500 บาท

A9.jpg

บ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน สวีท ซีวิว (A9)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+800/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  4,200 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  5,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน ซีวิว ภายในลายไม้ (B1-B2)

พัก 4 ท่าน เสริมได้ 4 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  3,500 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4,500 บาท

บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน ซีวิว ระเบียงหลังกว้างพิเศษ (B3)

พัก 4 ท่าน เสริมได้ 4 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  4,000 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  5,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน ซีวิว ภายในปูน (B4-B5)

พัก 4 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  3,000 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4,000 บาท

B6.jpg

บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน ซีวิว 180 องศา (B6)

พัก 4 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  3,500 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  4,500 บาท

14-1.JPG

ห้องสวีท ซีวิว อีโค่ (K1)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  1,700 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  2,300 บาท

13-1.JPG

ห้องสวีท ซีวิว (K2-K7)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  2,100 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  2,800 บาท

ห้องดีลักซ์ ซีวิว (S1-S6).jpg

ห้องดีลักซ์ ซีวิว (S1-S6)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  1,900 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  2,500 บาท

ห้องดีลักซ์ ซีวิว (S7).jpg

ห้องดีลักซ์ ซีวิว 180 (S7)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  2,300 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  3,000 บาท

ห้องสตูดิโอ ซีวิว (D12, D13, D14, D22, D23, D24 และ D25)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  1,500 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  2,200 บาท

ห้องครอบครัว ซีวิว (D11 และ D21)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  4,500 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  5,500 บาท

บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน ซีวิว (ECO)

พัก 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน (+500/ท่าน)

 • วันธรรมดา
  4,500 บาท

 • วันศุกร์ เสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  5,500 บาท

เตียงเสริม

 • เตียงเสริม
  500บาท /ท่าน

 • ยกเว้นบ้าน 1 ห้องนอน A5-A9
  800บาท/ท่าน